ƯU ĐÃI THÁNG 12.2021

LUX SA2.0 – BASE    (HOT) – Tháng 12.2021

 1.026.165.000vnđ

(Giảm Thêm 200.000.000 cho Vocher Vinhome Lăn Bánh Chỉ Còn 910.995.000 VNĐ)

 • Giá đã bao gồm chương trình giảm 100% LPTB
 • Miễn phí 3 năm bão dưỡng + Quà tặng hấp dẫn
 • Thuế giảm 50% LPBT khi đăng ký xe
 • Hỗ trợ trả góp – Lăn bánh chỉ với 234 triệu

(Giá đã bao gồm VAT)

Đăng ký NHẬN BÁO GIÁ + lÁI tHỬ

LUX SA2.0 – PLUS   (HOT)

 1.118.840.000vnđ

(Giảm Thêm 200.000.000 cho Vocher Vinhome Lăn Bánh Chỉ Còn 1.007.890.000 VNĐ)

 • Giá đã bao gồm chương trình giảm 100% LPTB
 • Miễn phí 3 năm bão dưỡng + Quà tặng hấp dẫn
 • Thuế giảm 50% LPBT khi đăng ký xe
 • Hỗ trợ trả góp – Lăn bánh chỉ với 257 triệu

(Giá đã bao gồm VAT)

Đăng ký NHẬN BÁO GIÁ + lÁI tHỬ

LUX SA2.0 – FULL  (HOT)

 1.271.600.000vnđ

(Giảm Thêm 200.000.000 cho Vocher Vinhome Lăn Bánh Chỉ Còn 1.170.375.000 VNĐ)

 • Giá đã bao gồm chương trình giảm 100% LPTB
 • Miễn phí 3 năm bão dưỡng + Quà tặng hấp dẫn
 • Thuế giảm 50% LPBT khi đăng ký xe
 • Hỗ trợ trả góp – Lăn bánh chỉ với 297 triệu

(Giá đã bao gồm VAT)

Đăng ký NHẬN BÁO GIÁ + lÁI tHỬ

LUX A2.0 – BASE

 881.695.000vnđ

(Giảm Thêm 150.000.000 cho Vocher Vinhome Lăn Bánh Chỉ Còn 793.535.000 VNĐ)

 • Giá đã bao gồm chương trình giảm 100% LPTB
 • Miễn phí 3 năm bão dưỡng + Quà tặng hấp dẫn
 • Thuế giảm 50% LPBT khi đăng ký xe
 • Hỗ trợ trả góp – Lăn bánh chỉ với 162 triệu

(Giá đã bao gồm VAT)

Đăng ký NHẬN BÁO GIÁ + lÁI tHỬ

LUX A2.0 – PLUS

 948.575.000vnđ

(Giảm Thêm 150.000.000 cho Vocher Vinhome Lăn Bánh Chỉ Còn 864.815.700 VNĐ)

 • Giá đã bao gồm chương trình giảm 100% LPTB
 • Miễn phí 3 năm bão dưỡng + Quà tặng hấp dẫn
 • Thuế giảm 50% LPBT khi đăng ký xe
 • Hỗ trợ trả góp – Lăn bánh chỉ với 180 triệu

(Giá đã bao gồm VAT)

Đăng ký NHẬN BÁO GIÁ + lÁI tHỬ

LUX A2.0 – FULL

 1.074.450.000vnđ

(Giảm Thêm 150.000.000 cho Vocher Vinhome Lăn Bánh Chỉ Còn 998.440.000 VNĐ)

 • Giá đã bao gồm chương trình giảm 100% LPTB
 • Miễn phí 3 năm bão dưỡng + Quà tặng hấp dẫn
 • Thuế giảm 50% LPBT khi đăng ký xe
 • Hỗ trợ trả góp – Lăn bánh chỉ với 213 triệu

(Giá đã bao gồm VAT)

Đăng ký NHẬN BÁO GIÁ + lÁI tHỬ

FADIL – BASE

 382.500.000vnđ

(giảm thêm 70.000.000 cho Vocher Vinhome)

 • Miễn phí 3 năm bão dưỡng + Quà tặng hấp dẫn
 • Thuế giảm 50% LPBT khi đăng ký xe
 • Hỗ trợ trả góp – Lăn bánh chỉ với 127 triệu

(Giá đã bao gồm VAT)

Đăng ký NHẬN BÁO GIÁ + lÁI tHỬ

FADIL – PLUS

 413.100.000vnđ

(giảm thêm 70.000.000 cho Vocher Vinhome)

 • Miễn phí 3 năm bão dưỡng + Quà tặng hấp dẫn
 • Thuế giảm 50% LPBT khi đăng ký xe
 • Hỗ trợ trả góp – Lăn bánh chỉ với 135 triệu

(Giá đã bao gồm VAT)

Đăng ký NHẬN BÁO GIÁ + lÁI tHỬ

FADIL – FULL

 449.100.000vnđ

(giảm thêm 70.000.000 cho Vocher Vinhome)

 • Miễn phí 3 năm bão dưỡng + Quà tặng hấp dẫn
 • Thuế giảm 50% LPBT khi đăng ký xe
 • Hỗ trợ trả góp – Lăn bánh chỉ với 145 triệu

(Giá đã bao gồm VAT)

Đăng ký NHẬN BÁO GIÁ + lÁI tHỬ