ƯU ĐÃI THÁNG 10.2021

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CHO LUX SA2.0 – SMART

Từ 1.126.165.000vnđ

 • Giá đã bao gồm chương trình giảm 100% LPTB
 • Chưa bao gồm chi phí lăn bánh – chưa áp dụng Vocher 200
 • Miễn phí 3 năm bão dưỡng + Quà tặng hấp dẫn

(Giá đã bao gồm VAT)

Đăng ký NHẬN BÁO GIÁ + lÁI tHỬ

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CHO LUX SA2.0 – PLUS

Từ 1.218.840.000vnđ

 • Giá đã bao gồm chương trình giảm 100% LPTB
 • Chưa bao gồm chi phí lăn bánh – Chưa áp dụng Vocher 200
 • Miễn phí 3 năm bão dưỡng + Quà tặng hấp dẫn

(Giá đã bao gồm VAT)

Đăng ký NHẬN BÁO GIÁ + lÁI tHỬ

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CHO LUX SA2.0 – FULL

Từ 1.371.600.000vnđ

 • Giá đã bao gồm chương trình giảm 100% LPTB
 • Chưa bao gồm chi phí lăn bánh – Chưa áp dụng Vocher 200
 • Miễn phí 3 năm bão dưỡng + Quà tặng hấp dẫn

(Giá đã bao gồm VAT)

Đăng ký NHẬN BÁO GIÁ + lÁI tHỬ

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CHO LUX A2.0 – SMART

Từ 881.695.000vnđ

 • Giá đã bao gồm chương trình giảm 100% LPTB
 • Chưa bao gồm chi phí lăn bánh – Chưa áp dụng Vocher 200
 • Miễn phí 3 năm bão dưỡng + Quà tặng hấp dẫn

(Giá đã bao gồm VAT)

Đăng ký NHẬN BÁO GIÁ + lÁI tHỬ

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CHO LUX A2.0 – PLUS

Từ 948.575.000vnđ

 • Giá đã bao gồm chương trình giảm 100% LPTB.
 • Chưa bao gồm chi phí lăn bánh – Chưa áp dụng Vocher 200.
 • Miễn phí 3 năm bão dưỡng + Quà tặng hấp dẫn.

(Giá đã bao gồm VAT)

Đăng ký NHẬN BÁO GIÁ + lÁI tHỬ

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CHO LUX A2.0 – FULL

Từ 1.074.450.000vnđ

 • Giá đã bao gồm chương trình giảm 100% LPTB
 • Chưa bao gồm chi phí lăn bánh – Chưa áp dụng Vocher 200.
 • Miễn phí 3 năm bão dưỡng + Quà tặng hấp dẫn.

(Giá đã bao gồm VAT)

Đăng ký NHẬN BÁO GIÁ + lÁI tHỬ

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CHO FADIL – SMART

Từ 382.500.000vnđ

 • Giá áp dụng CTKM tháng 10
 • Chưa bao gồm chi phí lăn bánh.
 • Miễn phí 3 năm bão dưỡng + Quà tặng hấp dẫn.

(Giá đã bao gồm VAT)

Đăng ký NHẬN BÁO GIÁ + lÁI tHỬ

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CHO FADIL – PLUS

Từ 413.100.000vnđ

 • Giá áp dụng CTKM tháng 10
 • Chưa bao gồm chi phí lăn bánh.
 • Miễn phí 3 năm bão dưỡng + Quà tặng hấp dẫn.

(Giá đã bao gồm VAT)

Đăng ký NHẬN BÁO GIÁ + lÁI tHỬ

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CHO FADIL – FULL

Từ 449.100.000vnđ

 • Giá áp dụng CTKM tháng 10
 • Chưa bao gồm chi phí lăn bánh.
 • Miễn phí 3 năm bão dưỡng + Quà tặng hấp dẫn.

(Giá đã bao gồm VAT)

Đăng ký NHẬN BÁO GIÁ + lÁI tHỬ